JOIN OUR MAILING LIST

Lesse word in Afrikaans en Engels aangebied.

Alle studente van graad een tot volwassenes is welkom by die Issie Venter dramaskool. Issie Venter Dramaskool ontwikkel mense in totaliteit. Ons leerders word gekenmerk deur 'n gesonde selfbeeld en loop oor van selfvertroue.Ons maak van Bang Jan 'n selfversekerde Jan. Kreatiwiteit is die norm waarop ons onderrig geskool word. Dink uit die boks.Stem ontwikkeling en dramavaardighede word aangeleer. Woordeskat word uitgebrei en luistervaardihede vebeter . Studente word geleer om vinnig op hulle voete te dink, probleme te analiseer en te hanteer. Ons werk aan konflikhantering en bevorder kritiese denke.Ons studente word ook opgelei om onder druk in 'n groep te funksioneer.  Boonop is Drama eenvoudig net lekker en ontspanne.

Ons leuse is: We are not born to fit in ....We are born to stand out!

Terug Terug na bo